Sandro Veronesi

Sandro Veronesi

Sandro Veronesi är född 1959 i Prato, Toscana. Hans första roman gavs ut 1988, och idag räknas Veronesi som en av de viktigaste verksamma italienska författarna. Förutom romaner har han skrivit en mängd noveller, fackböcker, essäer och artiklar. Stilla kaos (Caos calmo) är Veronesis mest kända roman.

Porträttfoto: Jesper Storgaard Jensen

Titlar utgivna av Contempo: