Igiaba Scego

Igiaba Scego är född i Rom 1974 av somaliska invandrare. Hon har blivit en uppmärksammad röst i den italienska samtidslitteraturen för sin aktuella tematik som sätter fingret på den identitetsproblematik som många med tillhörighet i två kulturer känner. Hon har examen i utländsk litteratur och arbetar som författare och journalist, och skriver ofta artiklar om dialog och relationer mellan olika kulturer och om migrationsfrågor. En av hennes artiklar om flyktingarna som tvingas göra den livsfarliga resan till Europa över havet översattes till svenska och publicerades i DN: ”Det är ingen tragedi, det är dråp.” Hon nämndes också som en av tre starka italienska författare (tillsammans med bl.a. Melania G Mazzucco) i Cecilia Schwartzs artikel “Kvinnorna som tänjer på Italiens litteratur” i SvD under våren 2016.


Författarfoto: Simona Filippini

Titlar utgivna av Contempo: