Översättning:  Helena Monti

Omslag:  Linda Ayres

Utgivning:  2015-05-01

ISBN:  978-91-981225-5-8

Format:  Inbunden

Recensionsdatum:  2015-05-08

Vit som mjölk, röd som blod

Alessandro D’Avenia

En fängslande roman om att växa upp och dramat när ung kärlek tvingas konfrontera döden. En förening av Love Story och Döda poeters sällskap, sa en kritiker.

Leo är 16 år och livet är intensivt. Det är sista året i gymnasiet, han växer krampartat, gör dumma misstag och upptäcker kärleken. Han håller kort sagt på att bli vuxen och det är mycket som känns gåtfullt i livet. Och för Leo följs kärleken av mötet med döden: När Leo får veta att Beatrice har leukemi gör vuxenlivet entré alltför smärtsamt. I känslotumultet blir den nya läraren i historia och filo­sofi en nyckelperson för Leo, han hjälper honom att öppna ögonen, ifrågasätta, fundera på var han hör hemma.

 

”Jag vet inte när en roman berörde mig så mycket som denna. Jag log, skrattade men mest grät jag. Den var så intensiv i sin handling och gestaltningarna av karaktärerna och deras sätt att bete sig i den svåra situation när det gäller Beatrices sjukdom var utomordentlig. (…) Denna roman kommer jag alltid ha i mitt minne, rekommendera andra att läsa och alldeles säkert så kommer jag om några år läsa om den.” Kristina Simar

 

Översättning:  Helena Monti

Omslag:  Linda Ayres

Utgivning:  2015-05-01

ISBN:  978-91-981225-5-8

Format:  Inbunden

Recensionsdatum:  2015-05-08